• Regulamin

Regulamin

Regulamin Księgarni InternetowejRegulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Witolda Gadowskiego, działającej w ramach firmy Witold Gadowski- Think Force. Księgarnia nosi nazwę Księgarnia Dla Awanturnych Witolda Gadowskiego. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z regulaminami zewnętrznego modułu sprzedażowego, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie gadowskiksiegarnia.pl w zakładce 'home'

§ 1

Szczegóły dotyczące właściciela księgarni

Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gadowskiksiegarnia.pl jest WITOLD GADOWSKI THINK FORCE z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32 ,Dla celów związanych z obsługą księgarni internetowej Muzeum posiada rachunek bankowy w Banku PKO S.A., oddział w Bielsku-Białej. NIP Muzeum: 549-000-55-49, REGON Muzeum: 000276015. W poniższym regulaminie księgarnia internetowa prowadzona przez Witold Gadowski Think Force określana jest również jako Księgarnia.

§ 2

Sposób sprzedaży

Księgarnia internetowa Witolda Gadowskiego (Księgarnia Dla Awanturnych) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu.

§ 3

Kupno wybranych towarów

Aby zakupić wybrane pozycje należy:
- dodać wybrane produkty do koszyka;
- podać dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku;
- wybrać sposób zapłaty oraz formę przesyłki;
- wypełnić formularz zamówienia;
- zatwierdzić formularz zamówienia.

§ 4

Składanie zamówień

Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarnii;
- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji transakcji elektronicznej na stronach partnera Księgarni- firmy Bluemedia.

§ 5

Czas realizacji zamówienia

Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Księgarnię (1-4 dni) oraz czas dostarczenia jej przez Kuriera(1-3 dni robocze).

§ 6

Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie

Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.

§ 7

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.

§ 8

Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia

Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 9

Faktury VAT

Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT.

Poprzez dokonanie zamówienia w naszej Księgarni, klient wyraża zgodę na wysłanie faktury w formie elektronicznej.  Aby otrzymać fakturę w formie papierowej należy o tym poinformować obsługę Księgarni- na adres adamdabrowskitv@gmail.com

§ 10

Anulowanie zamówienia

Mogą Państwo anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: adamdabrowskitv@gmail.com Anulowanie nie jest możliwe, jeśli przesyłka została już wysłana, mogą jednak Państwo zwrócić zakupiony towar (por. § 16).

§ 11

Koszty i waluta

Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących.

§ 12

Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności. W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.

§ 13

Zamówienia są dostarczane przez Kuriera (DPD) . Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy Kuriera.

§ 14

Niemożność realizacji zamówienia

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części, poinformujemy Państwa o tym e-mailem. W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.

§ 15

Formy płatności

Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

1. Bezpośrednio do Księgarni- przedpłata na konto Księgarni;

 

§ 16

Zwrot zakupionych towarów

Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie został w żaden sposób zniszczony.

Książki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Zwracany towar należy przesłać wraz z fakturą wystawioną przez Księgarnię. Zapewniamy zwrot kosztów równy cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto lub przekazem pocztowym na adres określony w zamówieniu. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania towaru.

§ 17

Reklamacje

Mogą Państwo reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy. Prosimy o odesłanie go przesyłką pocztową na adres Księgarni:

Witold Gadowski Think Force
ul. Kobierzyńska 120/32

30-382 Kraków
Polska

Towar reklamowany należy odesłać wraz z fakturą VAT wystawioną przez Księgarnię Poniesione przez Państwa koszty, związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), zwrócimy Państwu równowartość ceny zakupionego towaru.

§ 18

Rozstrzyganie sporów

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.